Op de kaart van Jan van Call van de Renkumse heide (1657) komt een weg voor met de naam Gerart Happen wech. Deze Gerart Happen wech weg liep (en loopt gedeeltelijk nog) van Bennekom naar het oosten, dwars door het Moftbos, het beekdal kruisend tussen Quadenoord en de Bennekomseweg, langs het wandelpad over het bruggetje, verder naar het oosten omhoog langs de grafheuvels, over de akkers langs de Mariahoeve (aan de telefoonweg), dan een klein stukje Klein Amerikaweg, langs het kastanjelaantje langs de bosrand, verder langs het oost-westpad over de Doorwerthse heide, en richting Oud Wolfheze. Sommige delen van deze weg zijn verdwenen, andere bestaan nog. Hier en daar liep de weg iets noordelijker of zuidelijker dan deze beschrijving. Wie zou toch deze Gerart Happen geweest kunnen zijn. Dezelfde Gerard als die van het Gerardsven (op het schilderij van Xeno Münnighoff)?Of mogelijk was Gerard Happen de “landschrijver” van het zogenaamde “Landschrijverserf” op de kaart van Elshoff uit 1731? Het huis op dat “Erf” lag ongeveer bij de noord-westhoek van de Doorwerthse heide.

Meer over het Landschrijvers Erf: De welbekende kaart van Elshoff uit 1731 (signatuur 0409 Huis Keppel 1537), is een kopie van een kaart van J.W. Gelder uit 1702. Deze kaart van Gelder is op zijnbeurt weer een kopie van een nog oudere kaart van Nicolaas van Geelkercken uit 1632. De beide laatste kaarten kan ik niet vinden bij het Gelders Archief. Wat is het geval: Op de kaart van Elshoff uit 1731 staat het zogenaamde “Landschrijvers Erf” afgebeeld. Volgens Klaas Bouwer was een landschrijver vroeger een vrij belangrijke regionale notabele met enig aanzien en grondbezit — een soort kadastrale ambtenaar, Bouwer: citaat uit e-mail, 18-07-2012: over ‘Landschrijverserf’: “De landschrijver was de secretaris van de Staten van Gelre. Het was een lucratieve baan, daarom kon deze man ook redelijk wat onroerend goed bezitten. De naam hoort bij het huis dat in het bos wordt vermeld. Of het de Boshoeve is weet ik niet. (Bouwer, e-mailbericht). Op de kaart van Elshoff uit 1731 is het huis van deze landschrijver omgeven door een bosrijk erf (in een nogal bosarme omgeving).

Dat erf valt ongeveer samen met het Nieuwe Erff, getekend op de kaart van Van Call (1656) en op de kaart van Klinkenberg (1756). Het Erf kan vrij precies gesitueerd worden juist ten westen van de huidige noord-west-hoek van de Doorwerthsche Heide. Het huis stond pal naast die hoek van de heide.

Het huis lag aan de zuidkant van de toenmalige weg van Wolfheze naar Bennekom, langs Quadenoord. Op de kaart van Van Call is deze weg met twee lange veelzeggende namen aangeduid:quaijen oortsche wech loopt nae het nijeuen Erff en ook wech van Arnheijm nae benicum (nu zijn daar nog belangrijke stukken van over, een stuk bij Quadenoord, en een stuk bij de Jonkershoeve enlangs de noordzijde van de Doorwerhsche Heide.

Het huis van de landschrijver lag ook aan de Deelense weg (dit is nu de zandweg langs de westzijdevan de (huidige) Doorwerthsche Heide.

Eigenlijk splitste de Deelense weg zich net ten noordoosten van het Landschrijvers Erf in twee takken, een tak in zuidelijke richting langs de westzijde van de Doorwerthsche Heide richting Heelsum, en een tak in zuid-zuid-westelijke richting, over het Landschrijvers Erf naar Renkum (deze laatste tak is nu niet meer te vinden).

Het Landschrijvers Erf lag tussen de Vossenweg en de genoemde Deelense weg. Langs de zuidgrens van het Erf liep in 1656 ook nog een andere interessante weg genaamd “Gerart Happen wech” (kaart van Van Call). Die Gerart Happen wech viel waarschijnlijk samen met de huidige Oost-West verlopende zandweg over de Doorwerthsche Heide, uikomend bij de zuidoosthoek van de heide, en ook met het pad langs de drie grafheuvels dwars door het beekdal naar Bennekom. (het zou mij niet verbazen als die landschrijver Gerart Happen heette).

Mijn vraag is of dit Landschrijvers Erf ook al afgebeeld stond op de kaart van Gelder (1702) en op die van Geelkercken (1632). Deze laatste twee kaarten zijn dus niet aanwezig in het Gelders Archief.

Als je goed kijkt, staat op de eerste (pré)-kadastrale kaarten van dit gebied (die Gerrit Breman mij eerder toezond), ook al een vlekje (huis? of vliegenpoepje?) afgebeeld, een stipje dat op de latere kadastrale kaarten ontbreekt. Wanneer werd het huis afgebroken? En was het huis een voorloper vande Boschhoeve?

Ik hoop dat het de lezer niet gaat duizelen door al die geografische namen van verschillende perioden. En ik hoop dat de kleuren rood en blauw eerder verduidelijkend dan verduisterend werken (rood is vroeger, blauw is heden).

En historisch onderzoek naar andere bronnen dan landkaarten zou ook wat op kunnen leveren.