Dit is een website met Inhoud die in drie hoofdstukken is ondergebracht:

Afdeling 1. met vertalingen van gedichten uit en in verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits en Zweeds). De vertalingen zijn “over en weer”. Er staan bijvoorbeeld vertalingen van Nederlandse gedichten naar het Engels en het Duits in, maar ook Zweedse gedichten die vertaald zijn in het Engels en het Nederlands. Steeds is naast de vertalingen het originele gedicht afgedrukt. Soms zijn voetnoten in verschillende talen toegevoegd. Wij garanderen niet dat de vertalingen foutloos zijn. Wel hebben er verschillende mensen naar gekeken en hun suggesties gegeven. De eindredactie is steeds verzorgd door Geert Nijland. Opmerkingen over foute vertalingen of suggesties voor verbetering zijn welkom. Er staan nu nog maar enkele gedichten op de website, maar in de toekomst kan men vertalingen van gedichten van Emily Dickinson, Harry Martinson, Gerrit Achterberg, Martinus Nijhof en vele anderen verwachten. deze staan in de wachtrij voor een laatste revisie.

Afdeling 2, met een database en beschrijvingen van oude wegen op de Zuid-Veluwe, De informatie hiervoor werd bij elkaar gebracht vanaf oude topografische kaarten van het betreffende gebied, kaarten getekend door verschillende landmeters. Het materiaal komt uit verschillende eeuwen (van ca. 1500 tot heden). Van veel beschreven en gecategoriseerde oude wegen werd in het veld gezocht naar sporen. Bij de grote bekende doorlopende verbindingswegen (Hessenwegen, Koningswegen, Hanzewegen) werd niet veel nieuws gevonden, dat nog niet uitvoerig in de literatuur beschreven was. Bij de kleine wegen is het geheel anders: daar kan men nog veel ontdekkingen doen. Door hun onbekendheid dreigen deze kleine artefacten, hoewel vaak duidelijk zichtbaar, toch ten prooi te vallen aan activiteiten (massatoerisme, machinaal bosonderhoud). Behalve de wegen heb ik ook vele andere oude veldnamen (van heuvels, beken, en plassen) gecategoriseerd en beschreven.  Ook hier geldt dat opmerkingen heel welkom zijn. Men kan niet alles weten. De website zal geleidelijk verder worden opgebouwd, en gevuld.

Afdeling 3 bevat theoretische beschouwingen van mij, als belangstellende leek, over natuurkunde en kosmologie. Als eerste bijdrage een stuk over de entropische zwaartekrachttheorie van Erik Verlinde. Daarbij zij opgemerkt dat het stuk regelmatig verandert, omdat ik er steeds weer achter kom dat ik die theorie van Verlinde nog steeds niet goed heb begrepen. Ook de principes waarvan bij de afleiding gebruik wordt gemaakt (zoals het holografisch principe) levert vele begripsmatige problemen op, waar ik mijn tanden op stuk bijt (soms). Maar daarin sta ik niet alleen. Wel vind ik die nieuwe zwaartekrachttheorieën fascinerend.

Afdeling 4 gaat over ….