Op deze website vindt men (I) Vertalingen van gedichten uit vier taalgebieden, over en weer; (II) Een overzicht van minder bekende oude wegen op de Zuid-Veluwe; (III) Pogingen om de Entropische Zwaartekracht-theorie van Erik Verlinde beter te begrijpen; IV Enkele notities over muziek.

Afdeling 1: Vertalingen van Gedichten

Voorlopige vertalingen met voetnoten. Niet alle teksten zijn nog gecorrigeerd. Opmerkingen zijn heel welkom. Bij vertalingen waaronder iemand anders als eerste vertaler wordt genoemd, betekent dit dat deze laatste het merendeel van zo’n vertaling heeft gedaan. De eindredactie en eindverantwoordelijkheid berusten echter in alle gevallen bij de hoofdauteur, Geert Nijland. Dit betekent dat niet steeds bij alle vertalingen volledige consensus bereikt hoefde te worden over de eindredactie. Bij de meeste vertalingen was dit echter wel het geval. Deze disclaimer is ook bedoeld ten behoeve van medewerkers die bezwaren tegen het karakter van dit project hadden, maar toch vertalingen hebben aangeleverd. Niettemin kunnen nog steeds correcties plaats vinden. Men wordt dan verzocht om contact op te nemen. Men wordt ook verzocht contact op te nemen wanneer men denkt rechten te kunnen doen gelden.
(Afdeling 2 staat ongeveer 3 pag. scrollen lager)

Wederzijds – Titelpagina – Web

Wederzijds – Colofonpagina – Web

Wederzijds – Over Vertalers – Web

Wederzijds – Inhoudsopgave – Web

Wederzijds – Inleiding – Web

Zwemer – Twee gedichten – Web

Hallen – Mallard Psalm – Web

Borchert – Zwei Gedichte – Web

Meerbaum – Eisinger – Zwei Gedichte – Web

Brecht – Das Lied von – Web

Millay – From a very little sphynx – Web

Boye – Jag vill möta – Web

Achterberg – Vijf gedichten – Web

Achterberg – Ballade van de tijd – Web

Eyck – De tuinman en de dood – Web

Mérode – Familiedag – Web

Marsman – twee keer Holland – Web

Frost – Four Poems – Web

Van Ostaijen – Marc groet – Web

Roland Holst – v.d. Schalk – drie gedichten – Web

Lasker Schüler – Mein blaues Klavier – Web

Heym – Zwei Gedichte – Web

Rilke – Fünf Gedichte – Web

Swarth – Roekoe – Web

Housman – The Night is Freezing Fast – Web

Van Eeden – De Waterlelie – Web

Hardy – The man he killed – Web

Dickinson – Three Poems – Web

Dèr Mouw – ‘k Ben Brahman – Web

Beets – De moerbeitoppen – Web

Génestet – Boutade – Web

Heine – Zwei Gedichte – Web

Eichendorf – Im Abenrot – Web

Staring – Herdenking – Web

Hölderlin – Zwei Gedichte – Web

Goethe – Zwei Gedichte – Web

Jennens – As steals the Morn – Web

Lamotte – Qu’un coeur est prévenu – Web

Bredero – Liedeken – Web

Shakespeare – Two poems – Web

Spenser – One Day I Wrote – Web

Moritoen – Egidius lied – Web

Anonymus – Four first Poems – Web

Mintjes – Waterhymne – Web

Kopland – Geen antwoord – Web

Schmidt – Twee gedichten – Web

Jellema – Drie gedichten – Web

Guillaume van der Graft – 2 gedichten – Web

Elburg – Stadgenoot – Web

Vasalis – Twee gedichten – Web

Bachmann – Zwei Gedichte – Web

Stuiveling – De Prunus – Web

Gerhardt – Twee Gedichten – Web

Hoekstra – De Ceder – Web

De Vries – Weerzien – Web

Bishop – Three Poems – Web

Celan – Todesfuge – Web

Eich – Inventur – Web

Hoornik – Ik wil vandaag – Web

Kästner – Kennst du das Land – Web

Nijhoff – Drie gedichten – Web

Gossaert – Thalassa! – Web

 

Afdeling 2: Oude wegen en Veldnamen op de Zuid-Veluwe

Onderstaande teksten bevatten nog veel hypothetische onderdelen. Aanvullingen, verbeteringen of discussies zijn welkom. Bij teksten waarin anderen als informant worden genoemd, betekent dit dat deze laatsten wel de informatie hebben aangeleverd, maar dat de eindredactie en eindverantwoordelijkheid in alle gevallen bij de hoofdauteur, Geert Nijland, ligt. Dit betekent dat niet over alle teksten consensus bereikt hoefde te worden met iedereen. Deze disclaimer is dus ten behoeve van informanten die het mogelijk niet eens zijn met de wijze waarop hun informatie in de teksten is verwerkt. Niettemin kunnen nog steeds correcties van de teksten plaats vinden. Men wordt dan verzocht om contact op te nemen.
Afzonderlijke kaarten – Web

Zevensprong bij Bosbeekheide – Web

Landschrijverserf – Web

Laeckwegh – Web

Hartenseweg – Web

Heelsumse- Keijenbergseweg – Web

Maanderweg – Maanen – Wolfheze – Web

Hartter wegh – Harten – Ginkel – Web

Mincken Kuijl – Web
Vossenweg – Heelsum – Mossel – Web
Gerart Happen wech – Web
Doorwerthse turfweg – Web
Schelmseweg – Renkum – Arnhem – Web
Moutweg – Wageningen – Harten – Web